Publications

Upravljanje projektnim rizicima

Dejan Petrović, Petar Jovanović, Radoslav Raković: Upravljanje projektnim rizicima, Udruženje za upravljanje projektima Srbije, Beograd, ISBN 978-86-86385-06-2, 2010, 239 strana


Knjiga Upravljanje projektnim rizicima razmatra savremeni pristup upravljanju različitim rizicima koju mogu postojati u realizaciji projekta. Svaki projekat ima određene rizike koji mogu negativno ali i pozitivno delovati na projekat. Ova činjenica dovela je do prihvatanja činjenice da je upravljanje rizicima bitan element uspešnog upravljanja projektima.

Upravljanje projektnim rizicima ima za cilj da identifikuje i analizira rizike projekta pre njihove pojave i obezbedi akcioni plan za delovanje tokom projekta. Ovo podrazumeva razmatranje rizičnih događaja koji mogu da se dese i zbog toga se opisuju kroz verovatnoću događaja i kroz njihov uticaj na projektne ciljeve.

Cilj knjige je da osobama koje se bave upravljanjem projektom prikaže i objasni proces upravljanja rizicima i obezbedi znanje koje mogu primenjivati u upravljanju projektnim rizicima. Knjiga je namenjena osobama koje učestvuju ili će učestvovati u upravljanju realizacijom projekata kao što su projektni menadžeri, članovi projektnog tima, osoblje koje direktno radi ili pomaže u realizaciji projekta, ali i svim ostalim zainteresovanim stranama (stejkholderima) koji se mogu naći na jednom projektu.

U knjizi je objašnjen koncept upravljanja projektnim rizicima, kao i procesi, aktivnosti, metode i tehnike koji se koriste u upravljanju projektnim rizicima. Ovo je prvo izdanje knjige Upravljanje projektnim rizicima. U skladu sa daljim razvojem koncepta projektnog menadžmenta i upravljanja projektnim rizicima autori će sprovoditi odgovarajuća unapređenja i usklađivanja pojedinih poglavlja u knjizi.

Serbian management center
Combining many years of professional experience and knowledge of the specific needs of clients, SMC provides support in the area of:
 • Management Consulting,
 • Planning and implementation of business strategies,
 • Project management
 • Public Management,
 • Human resources improvements,
 • Implementation of software solutions.
Project management
SMC provides support to professional project management and improving organizational project management:
 • Development of methodologies and methodological manuals for project management
 • Managing, monitoring and control of projects
 • Multi-project management
 • Application of maturity models and best practices
 • Redesign of organizational elements
 • Introduction of Project Management Unit (PMO)
SMC
 
Centar Microsoft
 
Stay with us
Branislav Nušić ""
Branislav Nušić
Serbian management center-SMC

Copyright Srpski menadžment centar 2010-2018 ©. All rights reserved.                                                  Powered by IDMS

Serbian management center

×