Pristup

Pristup
Naš poslovni stil zasniva se na:

 • Saradnji.
  Mi gradimo čvrste i iskrene partnerske odnose sa klijentima
   
 • Jedinstvenoj usluzi.
  Mi razvijamo rešenja u skladu sa potrebama i ciljevima Vašeg poslovanja
   
 • Stručnosti.
  Tokom više od 15 godina  naučno-istraživačkog rada i pružanja konsultantskih usluga, naši eksperti su razvili znanje, veštine, specifične metode i tehnike podrške u većini menadžment disciplina.
Novosti
Srpski menadžment centar
Kombinujući višegodišnje stručno iskustvo i znanje sa specifičnim potrebama klijenata, SMC pruža podršku u oblasti:
 • Menadžment consulting-a,
 • Planiranja i realizacije strategije poslovanja,
 • Projektnog menadžmenta,
 • Menadžmenta javne uprave,
 • Unapredjenja ljudskih resursa.
 • Implementacije gotovih softverskih rešenja.
SMC
 
Centar Microsoft
Ostanite u kontaktu sa nama
Georg Christoph Lichtenberg "Ja ne mogu da kažem da li će stvari krenuti na bolje, ukoliko se promene. Ono što mogu da kažem je da moraju da se menjaju ukoliko želimo da budu bolje!"
Georg Christoph Lichtenberg
Nemački fizičar
Srpski menadžment centar-SMC

Copyright Srpski menadžment centar 2010-2018 ©. All rights reserved.                                                  Powered by IDMS

Srpski menadžment centar

×