PROJEKTNI MENADŽMENT

PROJEKTNI MENADŽMENT
Oslanjajući se na višegodišnje iskustvo u upravljanju projektima i primeni savremenih metoda i tehnika, naš stručni tim Vam pruža podršku u profesionalnom upravljanju projektima i unapređenju organizacionog projektnog menadžmenta. Posebno izdvajamo: 
  • Pomoć u pripremi i oceni projekata:
    • Pisanje predloga projekata,
    • Planiranje i izrada projektnih planova,
    • Izrada prethodne studije izvodljivosti, studije izvodljivosti i studija mogućnosti.
   • Izrada metodologija i metodoloških priručnika za upravljanje projektima
   • Profesionalno vođenje, monitoring i kontrola projekata primenom savremenih softverskih rešenja
   • Primena softverskih rešenja za multi-projektno upravljanje
   • Primena modela zrelosti i najboljih praksi u cilju unapređenja projektnih performansi i organizacionih kompetentnosti
   • Redizajniranje organizacionih elemenata u cilju povećanja efikasnosti upravljanja, kooperacije i individualne angažovanosti na projektu
   • Uvođenje Jedinice za upravljanje projektima (PMO), kao centra kompetencija, koji obezbeđuje transfer znanja o najboljim praksama u upravljanju projektima, standardizaciju metodologija, treninge i kontrolu procesa i procedura.
Novosti
Srpski menadžment centar
Kombinujući višegodišnje stručno iskustvo i znanje sa specifičnim potrebama klijenata, SMC pruža podršku u oblasti:
 • Menadžment consulting-a,
 • Planiranja i realizacije strategije poslovanja,
 • Projektnog menadžmenta,
 • Menadžmenta javne uprave,
 • Unapredjenja ljudskih resursa.
 • Implementacije gotovih softverskih rešenja.
SMC
 
Centar Microsoft
Ostanite u kontaktu sa nama
Georg Christoph Lichtenberg "Ja ne mogu da kažem da li će stvari krenuti na bolje, ukoliko se promene. Ono što mogu da kažem je da moraju da se menjaju ukoliko želimo da budu bolje!"
Georg Christoph Lichtenberg
Nemački fizičar
Srpski menadžment centar-SMC

Copyright Srpski menadžment centar 2010-2018 ©. All rights reserved.                                                  Powered by IDMS

Srpski menadžment centar

×