PROJEKTNI MENADŽMENT

PROJEKTNI MENADŽMENT
Oslanjajući se na višegodišnje iskustvo u upravljanju projektima i primeni savremenih metoda i tehnika, naš stručni tim Vam pruža podršku u profesionalnom upravljanju projektima i unapređenju organizacionog projektnog menadžmenta. Posebno izdvajamo: 
  • Pomoć u pripremi i oceni projekata:
    • Pisanje predloga projekata,
    • Planiranje i izrada projektnih planova,
    • Izrada prethodne studije izvodljivosti, studije izvodljivosti i studija mogućnosti.
   • Izrada metodologija i metodoloških priručnika za upravljanje projektima
   • Profesionalno vođenje, monitoring i kontrola projekata primenom savremenih softverskih rešenja
   • Primena softverskih rešenja za multi-projektno upravljanje
   • Primena modela zrelosti i najboljih praksi u cilju unapređenja projektnih performansi i organizacionih kompetentnosti
   • Redizajniranje organizacionih elemenata u cilju povećanja efikasnosti upravljanja, kooperacije i individualne angažovanosti na projektu
   • Uvođenje Jedinice za upravljanje projektima (PMO), kao centra kompetencija, koji obezbeđuje transfer znanja o najboljim praksama u upravljanju projektima, standardizaciju metodologija, treninge i kontrolu procesa i procedura.
Novosti
Srpski menadžment centar
Kombinujući višegodišnje stručno iskustvo i znanje sa specifičnim potrebama klijenata, SMC pruža podršku u oblasti:
 • Menadžment consulting-a,
 • Planiranja i realizacije strategije poslovanja,
 • Projektnog menadžmenta,
 • Menadžmenta javne uprave,
 • Unapredjenja ljudskih resursa.
 • Implementacije gotovih softverskih rešenja.
SMC
 
Centar Microsoft
Ostanite u kontaktu sa nama
Branislav Nušić "Znanje ima granica, dok neznanje ih nema."
Branislav Nušić
srpski književnik i komediograf
Srpski menadžment centar-SMC

Copyright Srpski menadžment centar 2010-2018 ©. All rights reserved.                                                  Powered by IDMS

Srpski menadžment centar

×