EDUKACIJA

EDUKACIJA
SMC pored pružanja savetodavnih usluga i pronalaženja optimalnih rešenja za svoje partnere, organizuje obuke i treninge za organizacije i pojedince koji smatraju da je jedini put napredovanja u karijeri upravo kroz kontinuirani razvoj i stručno usavršavanje.
 
Edukacija za SMC predstavlja jedan od glavnih pravaca delovanja, po kojem je i prepoznatljiv na domaćem tržištu. Obuke koje se realizuju, osmišljene su na način da oslikavaju realan svet i pružaju polaznicima pre svega ona znanja i veštine koje su im neophodna u svakodnevnom radu, a ujedno predstavljaju i nezaobilazne stepenike u karijeri. Edukatvini programi su kreirani i izvode se od strane vrhunskih stručnjaka sa dugogodišnjim akademskim i profesionalnim iskustvom i obuhvataju realizaciju:
  • Treninga,
  • Radionica,
  • Benchmarking-a,
  • Analize najboljih iskustava (Best Practice),
  • On-the-job treninga,
  • Mentoringa,
  • Coaching-a,
  • Supervizije,
  • Mirroring-a.
  SMC je, na osnovu bogatog iskustva, u mogućnosti da pruži edukativine programe iz velikog broja različitih poslovnih oblasti. One koje se izdvajaju su:
   • Opšti menadžment,
   • Strateški menadžment,
   • Projektni menadžment,
   • Multiprojektno upravljanje,
   • Liderstvo i upravljanje promenama,
   • Menadžment znanja,
   • Priprema i ocena investicionih projekata,
   • Pisanje projektnog predloga,
   • Menadžerske veštine (Pregovaranje, Upravljanje vremenom, Motivacija, Delegiranje, Upravljanje problemima, Upravljanje konfliktima, Vođenje sastanaka i td.),
   • Donošenje odluka,
   • Cost-Benefit analiza,
   • Krizni menadžment,
   • Softverski alati za upravljanje projektima.
   Navedene obuke mogu biti prilagođene potrebama posebnih grana privrede i društva kao što su zdravstvo, školstvo, IT, građevina i dr.

   Veliki broj programa obuka koji je tim SMC-a realizovao u preko 400 organizacija za proteklih 17 godina je najbolja garancija kvaliteta.
    
   Ukoliko ste zainteresovani za neki od oblika edukacije koje je SMC u mogućnosti da pruži možete se raspitati za dodatne informacije putem direktnog kontakta.
Novosti
Srpski menadžment centar
Kombinujući višegodišnje stručno iskustvo i znanje sa specifičnim potrebama klijenata, SMC pruža podršku u oblasti:
 • Menadžment consulting-a,
 • Planiranja i realizacije strategije poslovanja,
 • Projektnog menadžmenta,
 • Menadžmenta javne uprave,
 • Unapredjenja ljudskih resursa.
 • Implementacije gotovih softverskih rešenja.
SMC
 
Centar Microsoft
Ostanite u kontaktu sa nama
Lao Tse "Dajte čoveku ribu i nahranićete ga za jedan dan; naučite ga kako da je lovi i prehranićete ga za ceo život."
Lao Tse
kineski filozof
Srpski menadžment centar-SMC

Copyright Srpski menadžment centar 2010-2018 ©. All rights reserved.                                                  Powered by IDMS

Srpski menadžment centar

×