Pristup

Pristup
Naš poslovni stil zasniva se na:

 • Saradnji.
  Mi gradimo čvrste i iskrene partnerske odnose sa klijentima
   
 • Jedinstvenoj usluzi.
  Mi razvijamo rešenja u skladu sa potrebama i ciljevima Vašeg poslovanja
   
 • Stručnosti.
  Tokom više od 15 godina  naučno-istraživačkog rada i pružanja konsultantskih usluga, naši eksperti su razvili znanje, veštine, specifične metode i tehnike podrške u većini menadžment disciplina.
Novosti
Srpski menadžment centar
Kombinujući višegodišnje stručno iskustvo i znanje sa specifičnim potrebama klijenata, SMC pruža podršku u oblasti:
 • Menadžment consulting-a,
 • Planiranja i realizacije strategije poslovanja,
 • Projektnog menadžmenta,
 • Menadžmenta javne uprave,
 • Unapredjenja ljudskih resursa.
 • Implementacije gotovih softverskih rešenja.
SMC
 
Centar Microsoft
Ostanite u kontaktu sa nama
Peter Ferdinand Drucker "Najbolja struktura ne garantuje najbolje rezultate i učinak, dok pogrešno postavljena struktura garantuje neuspeh"
Peter Ferdinand Drucker
Menadžment konsultant i edukator
Srpski menadžment centar-SMC

Copyright Srpski menadžment centar 2010-2018 ©. All rights reserved.                                                  Powered by IDMS

Srpski menadžment centar

×