Vesti

M:tel - izgradnja kapaciteta

U periodu 3-4. decembra 2013. godine za potrebe unapređenja kapaciteta Mtel d.o. Banja Luka, održana je obuka na temu "Savremeno upravljanje programom/portfoliom projekata i implementacija strategije"


U periodu 3-4. decembra 2013. godine za potrebe unapređenja kapaciteta Mtel d.o. Banja Luka, održana je obuka na temu "Savremeno upravljanje programom/portfoliom projekata i implementacija strategije".

M:tel ulaže ogromne napore u izgradnju organizacionih kapaciteta kako bi na najbolji način odgovorio izazovima savremenog poslovnog okruženja i izborio lidersku poziciju u oblasti pružanja telekomunikacionih usluga na prostoru Bosne i Hercegovine. 
·      
- Strateško upravljanje projektom/portfoliom/programom
o   Program i upravljanje programom
o   Portfolio i upravljanje portfoliom
o   KPIs na projektima/programima/portfoliima
o   Veza između upravljanja strategijom i upravljanja projektom/programom/portfoliom
o   Realizacija strategije, translacija strategije u konkretne aktivnosti-projekti/programi/portofolio; projektna strategija
o   Selekcija i prioritetizacija projekata
·       - PMO (ulоgа, nаdlеžnоsti оdgоvоrnоsti, ovlašćenja)
o   PMO model zrelosti
o   PMO kao strateški/korporativni PMO
o   Veza sa transformacijom odnosno sprovođenjem promena
o   PMO (ulоgа, nаdlеžnоsti оdgоvоrnоsti, ovlašćenja) – nastavak
o   Rukovodilac programa/portfolia (uloge, zadaci, odgovornosti, ovlašćenja, nadležnosti i dr.)
o   Merenje performansi PMO-a
·       - Strateško i projektno liderstvo
            - Upravljanje konfliktima u multiprojektnom okruženju  

Održana obuka predstavlja početak saradnje SMC-a i M:tel a.d. Banja Luka. Kontinuitet unapređenja kapaciteta predstavlja ključ uspeha.


Srpski menadžment centar
Kombinujući višegodišnje stručno iskustvo i znanje sa specifičnim potrebama klijenata, SMC pruža podršku u oblasti:
 • Menadžment consulting-a,
 • Planiranja i realizacije strategije poslovanja,
 • Projektnog menadžmenta,
 • Menadžmenta javne uprave,
 • Unapredjenja ljudskih resursa.
 • Implementacije gotovih softverskih rešenja.
Projektni menadžment
SMC pruža podršku u profesionalnom upravljanju projektima i unapređenju organizacionog projektnog menadžmenta:
 • Izrada metodologija i metodoloških priručnika za upravljanje projektima
 • Vođenje, monitoring i kontrola projekata
 • Multi-projektno upravljanje
 • Primena modela zrelosti i najboljih praksi
 • Redizajniranje organizacionih elemenata
 • Uvođenje Jedinice za upravljanje projektima (PMO)
SMC
 
Centar Microsoft
 
Ostanite u kontaktu sa nama
Lao Tse "Dajte čoveku ribu i nahranićete ga za jedan dan; naučite ga kako da je lovi i prehranićete ga za ceo život."
Lao Tse
kineski filozof
Srpski menadžment centar-SMC

Copyright Srpski menadžment centar 2010-2018 ©. All rights reserved.                                                  Powered by IDMS

Srpski menadžment centar

×