Vesti

M:tel - izgradnja kapaciteta

U periodu 3-4. decembra 2013. godine za potrebe unapređenja kapaciteta Mtel d.o. Banja Luka, održana je obuka na temu "Savremeno upravljanje programom/portfoliom projekata i implementacija strategije"


U periodu 3-4. decembra 2013. godine za potrebe unapređenja kapaciteta Mtel d.o. Banja Luka, održana je obuka na temu "Savremeno upravljanje programom/portfoliom projekata i implementacija strategije".

M:tel ulaže ogromne napore u izgradnju organizacionih kapaciteta kako bi na najbolji način odgovorio izazovima savremenog poslovnog okruženja i izborio lidersku poziciju u oblasti pružanja telekomunikacionih usluga na prostoru Bosne i Hercegovine. 
·      
- Strateško upravljanje projektom/portfoliom/programom
o   Program i upravljanje programom
o   Portfolio i upravljanje portfoliom
o   KPIs na projektima/programima/portfoliima
o   Veza između upravljanja strategijom i upravljanja projektom/programom/portfoliom
o   Realizacija strategije, translacija strategije u konkretne aktivnosti-projekti/programi/portofolio; projektna strategija
o   Selekcija i prioritetizacija projekata
·       - PMO (ulоgа, nаdlеžnоsti оdgоvоrnоsti, ovlašćenja)
o   PMO model zrelosti
o   PMO kao strateški/korporativni PMO
o   Veza sa transformacijom odnosno sprovođenjem promena
o   PMO (ulоgа, nаdlеžnоsti оdgоvоrnоsti, ovlašćenja) – nastavak
o   Rukovodilac programa/portfolia (uloge, zadaci, odgovornosti, ovlašćenja, nadležnosti i dr.)
o   Merenje performansi PMO-a
·       - Strateško i projektno liderstvo
            - Upravljanje konfliktima u multiprojektnom okruženju  

Održana obuka predstavlja početak saradnje SMC-a i M:tel a.d. Banja Luka. Kontinuitet unapređenja kapaciteta predstavlja ključ uspeha.


Srpski menadžment centar
Kombinujući višegodišnje stručno iskustvo i znanje sa specifičnim potrebama klijenata, SMC pruža podršku u oblasti:
 • Menadžment consulting-a,
 • Planiranja i realizacije strategije poslovanja,
 • Projektnog menadžmenta,
 • Menadžmenta javne uprave,
 • Unapredjenja ljudskih resursa.
 • Implementacije gotovih softverskih rešenja.
Projektni menadžment
SMC pruža podršku u profesionalnom upravljanju projektima i unapređenju organizacionog projektnog menadžmenta:
 • Izrada metodologija i metodoloških priručnika za upravljanje projektima
 • Vođenje, monitoring i kontrola projekata
 • Multi-projektno upravljanje
 • Primena modela zrelosti i najboljih praksi
 • Redizajniranje organizacionih elemenata
 • Uvođenje Jedinice za upravljanje projektima (PMO)
SMC
 
Centar Microsoft
 
Ostanite u kontaktu sa nama
Georg Christoph Lichtenberg "Ja ne mogu da kažem da li će stvari krenuti na bolje, ukoliko se promene. Ono što mogu da kažem je da moraju da se menjaju ukoliko želimo da budu bolje!"
Georg Christoph Lichtenberg
Nemački fizičar
Srpski menadžment centar-SMC

Copyright Srpski menadžment centar 2010-2018 ©. All rights reserved.                                                  Powered by IDMS

Srpski menadžment centar

×