Vesti

Kompanija Velesstory - Softverska podrška za upravljanje projektima

Za potrebe kompanije Velesstroy su u toku marta i aprila organizovane osnovna i napredna obuka za Microfoft project Professional, kao i obuka za rad sa Microsoft Project Serverom.


Za potrebe kompanije Velesstroy su u toku marta i aprila organizovane osnovna i napredna obuka za Microfoft project Professional, kao i obuka za rad sa Microsoft Project Serverom.Obuke su organizovane od strane SMC i izvedene u saradnji sa Centrom za Microsoft Project, a održane u prostorijama kompanije na Novom Beogradu u sledećem rasporedu: 
 • Osnovna obuka za Microsoft Project Professional:  6–14.3.2014. 
 • Napredna obuka za Microsoft Project Professional: 15–21.3.2014. 
 • Obuka za rad sa Microsoft Project Server-om: 31.3.–3.4.2014.
Program obuke je bio sažet kako bi se odgovorilo na zahtev kompanije da u što kraćem roku izgradi kapaciteti zaposlenih za koristešćenje softverske podrške za upravljanje projektima. S obzirom da su zaposleni dobili osnovna znanja, sledi dalji razvoj i prilagođavanje softverskog alata koji će zaposleni koristiti u svrhe upravljanja projektima. 
Srpski menadžment centar
Kombinujući višegodišnje stručno iskustvo i znanje sa specifičnim potrebama klijenata, SMC pruža podršku u oblasti:
 • Menadžment consulting-a,
 • Planiranja i realizacije strategije poslovanja,
 • Projektnog menadžmenta,
 • Menadžmenta javne uprave,
 • Unapredjenja ljudskih resursa.
 • Implementacije gotovih softverskih rešenja.
Projektni menadžment
SMC pruža podršku u profesionalnom upravljanju projektima i unapređenju organizacionog projektnog menadžmenta:
 • Izrada metodologija i metodoloških priručnika za upravljanje projektima
 • Vođenje, monitoring i kontrola projekata
 • Multi-projektno upravljanje
 • Primena modela zrelosti i najboljih praksi
 • Redizajniranje organizacionih elemenata
 • Uvođenje Jedinice za upravljanje projektima (PMO)
SMC
 
Centar Microsoft
 
Ostanite u kontaktu sa nama
Lao Tse "Dajte čoveku ribu i nahranićete ga za jedan dan; naučite ga kako da je lovi i prehranićete ga za ceo život."
Lao Tse
kineski filozof
Srpski menadžment centar-SMC

Copyright Srpski menadžment centar 2010-2018 ©. All rights reserved.                                                  Powered by IDMS

Srpski menadžment centar

×