Vesti

NIS Rafinerija Pančevo - razvoj kapaciteta

SMC u saradnji sa Cenrom za Microsoft Project je za potrebe razvoja kapaciteta kompanije Nis Rafinerije Pančevo u toku aprila ove godine organizovao osnovnu obuku za Microsoft Project Professional za dve grupe polaznika i to u periodu 7-9.4.2014. godine i 14-17.4.2014. godine.


Srpski menadžment centar u saradnji sa Cenrom za Microsoft Project je za potrebe razvoja kapaciteta kompanije Nis Rafinerije Pančevo u toku aprila ove godine organizovao osnovnu obuku za Microsoft Project Professional za dve grupe polaznika i to u periodu 7-9.4.2014. godine i 14-17.4.2014. godine. 

Kako kompanija već poseduje razvijene kapaciteta za korišćenje softverske podrške u upravljanju projektima. Uloga SMC-a je bila da potpomogne dalji razvoj kapaciteta osnovnom obukom novih zaposlenih.  Obuka se fokusirala na više tematskih celina, a izradom celovitog plana realnog projekta i simulacijom njegove realizacije obrađena je svaka od predviđenih celina i tako integralno prikazana primena MS Project Professional-a u upravljanju projektima. Obuka je od strane svih polaznika ocenjena visokim ocenama. 
Srpski menadžment centar
Kombinujući višegodišnje stručno iskustvo i znanje sa specifičnim potrebama klijenata, SMC pruža podršku u oblasti:
 • Menadžment consulting-a,
 • Planiranja i realizacije strategije poslovanja,
 • Projektnog menadžmenta,
 • Menadžmenta javne uprave,
 • Unapredjenja ljudskih resursa.
 • Implementacije gotovih softverskih rešenja.
Projektni menadžment
SMC pruža podršku u profesionalnom upravljanju projektima i unapređenju organizacionog projektnog menadžmenta:
 • Izrada metodologija i metodoloških priručnika za upravljanje projektima
 • Vođenje, monitoring i kontrola projekata
 • Multi-projektno upravljanje
 • Primena modela zrelosti i najboljih praksi
 • Redizajniranje organizacionih elemenata
 • Uvođenje Jedinice za upravljanje projektima (PMO)
SMC
 
Centar Microsoft
 
Ostanite u kontaktu sa nama
Charles Darwin "Ne opstaju ni najsnažnije, ni najinteligentnije vrste, već one koje se najbrže prilagođavaju promenama."
Charles Darwin
Tvorac teorije evolucije
Srpski menadžment centar-SMC

Copyright Srpski menadžment centar 2010-2018 ©. All rights reserved.                                                  Powered by IDMS

Srpski menadžment centar

×