Vesti

Integracija planiranja i programskog budžeta

U periodu od 30.9-8.10.2014. godine održan je prvi krug radionica na temu «Integracija planiranja u programskog budžeta» u okviru projekta projekta «Unapređenje lokalnih i regionalnih javnih politika: od strateškog plana do programskog budžeta».


Srpski menadžment centar zajedno sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu  je pokrenuo projekt "Unapređenje lokalnih i regionalnih javnih politika: od strateškog plana do programskog budžeta" sa ciljem podrške jedinicama lokalnih samouprava u uspostavljanju veze strateških, operativnih i drugih planova sa programskim budžetom.
 
Prvi faza projekta predviđa organizaciju radionica za predstvanike svih 45 lokalnih samuprava AP Vojvodina na temu "Integracija planiranja i programskog budžeta". Održano je 9 radionca u periodu 30.9 8.10.2014. godine  i na radionica je učestvovalo 168 predstvanika lokalnih samouprava. U sledećoj fazi projekta lokalne samouprave šalju svoje predloge programskih budžeta kako bi dobili od  eksperata Srpskog menadžment centra sugestije za unapređenje.
Srpski menadžment centar
Kombinujući višegodišnje stručno iskustvo i znanje sa specifičnim potrebama klijenata, SMC pruža podršku u oblasti:
 • Menadžment consulting-a,
 • Planiranja i realizacije strategije poslovanja,
 • Projektnog menadžmenta,
 • Menadžmenta javne uprave,
 • Unapredjenja ljudskih resursa.
 • Implementacije gotovih softverskih rešenja.
Projektni menadžment
SMC pruža podršku u profesionalnom upravljanju projektima i unapređenju organizacionog projektnog menadžmenta:
 • Izrada metodologija i metodoloških priručnika za upravljanje projektima
 • Vođenje, monitoring i kontrola projekata
 • Multi-projektno upravljanje
 • Primena modela zrelosti i najboljih praksi
 • Redizajniranje organizacionih elemenata
 • Uvođenje Jedinice za upravljanje projektima (PMO)
SMC
 
Centar Microsoft
 
Ostanite u kontaktu sa nama
Georg Christoph Lichtenberg "Ja ne mogu da kažem da li će stvari krenuti na bolje, ukoliko se promene. Ono što mogu da kažem je da moraju da se menjaju ukoliko želimo da budu bolje!"
Georg Christoph Lichtenberg
Nemački fizičar
Srpski menadžment centar-SMC

Copyright Srpski menadžment centar 2010-2018 ©. All rights reserved.                                                  Powered by IDMS

Srpski menadžment centar

×