Vesti

Održana obuka za Microsoft Project Professional

Srpski menadžment centar i Centar za Microsoft Project održali su obuku za Microsoft Project Professional u prostorijama Energodate na Novom Beogradu u periodu 3-5. april 2019.


Srpski menadžment centar i Centar za Microsoft Project održali su obuku za Microsoft Project Professional u prostorijama Energodate na Novom Beogradu. Cilj obuke je bio osposobljavanje kadrova za planiranje, praćenje i kontrolu projekata pomoću programskog paketa Microsoft Project. Ovaj programski paket predstavlja alat za savremeno upravljanje projektima i omogućava povećanje efikasnosti i efektivnosti u realizaciji različitih vrsta projekata. Microsoft Project u potpunosti podržava koncept upravljanja projektima i omogućava praktično korišćenje metoda organizacije, planiranja i kontrole u cilju uspešne realizacije projekata.
Srpski menadžment centar
Kombinujući višegodišnje stručno iskustvo i znanje sa specifičnim potrebama klijenata, SMC pruža podršku u oblasti:
 • Menadžment consulting-a,
 • Planiranja i realizacije strategije poslovanja,
 • Projektnog menadžmenta,
 • Menadžmenta javne uprave,
 • Unapredjenja ljudskih resursa.
 • Implementacije gotovih softverskih rešenja.
Projektni menadžment
SMC pruža podršku u profesionalnom upravljanju projektima i unapređenju organizacionog projektnog menadžmenta:
 • Izrada metodologija i metodoloških priručnika za upravljanje projektima
 • Vođenje, monitoring i kontrola projekata
 • Multi-projektno upravljanje
 • Primena modela zrelosti i najboljih praksi
 • Redizajniranje organizacionih elemenata
 • Uvođenje Jedinice za upravljanje projektima (PMO)
SMC
 
Centar Microsoft
 
Ostanite u kontaktu sa nama
Lao Tse "Dajte čoveku ribu i nahranićete ga za jedan dan; naučite ga kako da je lovi i prehranićete ga za ceo život."
Lao Tse
kineski filozof
Srpski menadžment centar-SMC

Copyright Srpski menadžment centar 2010-2018 ©. All rights reserved.                                                  Powered by IDMS

Srpski menadžment centar

×