Vesti

Održana obuka za Microsoft Project Professional

Srpski menadžment centar i Centar za Microsoft Project održali su obuku za Microsoft Project Professional u prostorijama Energodate na Novom Beogradu u periodu 3-5. april 2019.


Srpski menadžment centar i Centar za Microsoft Project održali su obuku za Microsoft Project Professional u prostorijama Energodate na Novom Beogradu. Cilj obuke je bio osposobljavanje kadrova za planiranje, praćenje i kontrolu projekata pomoću programskog paketa Microsoft Project. Ovaj programski paket predstavlja alat za savremeno upravljanje projektima i omogućava povećanje efikasnosti i efektivnosti u realizaciji različitih vrsta projekata. Microsoft Project u potpunosti podržava koncept upravljanja projektima i omogućava praktično korišćenje metoda organizacije, planiranja i kontrole u cilju uspešne realizacije projekata.
Srpski menadžment centar
Kombinujući višegodišnje stručno iskustvo i znanje sa specifičnim potrebama klijenata, SMC pruža podršku u oblasti:
 • Menadžment consulting-a,
 • Planiranja i realizacije strategije poslovanja,
 • Projektnog menadžmenta,
 • Menadžmenta javne uprave,
 • Unapredjenja ljudskih resursa.
 • Implementacije gotovih softverskih rešenja.
Projektni menadžment
SMC pruža podršku u profesionalnom upravljanju projektima i unapređenju organizacionog projektnog menadžmenta:
 • Izrada metodologija i metodoloških priručnika za upravljanje projektima
 • Vođenje, monitoring i kontrola projekata
 • Multi-projektno upravljanje
 • Primena modela zrelosti i najboljih praksi
 • Redizajniranje organizacionih elemenata
 • Uvođenje Jedinice za upravljanje projektima (PMO)
SMC
 
Centar Microsoft
 
Ostanite u kontaktu sa nama
Georg Christoph Lichtenberg "Ja ne mogu da kažem da li će stvari krenuti na bolje, ukoliko se promene. Ono što mogu da kažem je da moraju da se menjaju ukoliko želimo da budu bolje!"
Georg Christoph Lichtenberg
Nemački fizičar
Srpski menadžment centar-SMC

Copyright Srpski menadžment centar 2010-2018 ©. All rights reserved.                                                  Powered by IDMS

Srpski menadžment centar

×