Vesti

Miteco - Softverska podrška za upravljanje projektima

SMC u saradnji sa Centrom za Microsoft Project je za potrebe razvoja kapaciteta kompanije Miteco u toku decembra 2015. godine organizovao osnovnu obuku za Microsoft Project Professional.


SMC u saradnji sa Centrom za Microsoft Project je za potrebe razvoja kapaciteta kompanije Miteco u toku decembra 2015. godine organizovao osnovnu obuku za Microsoft Project Professional. Obuka se održala u prostorijama kompanije MIteco i fokusirala se na više tematskih celina, a izradom celovitog plana realnog projekta i simulacijom njegove realizacije obrađena je svaka od predviđenih celina i tako integralno prikazana primena MS Project Professional-a u upravljanju projektima. Obuka je od strane svih polaznika ocenjena visokim ocenama.
Srpski menadžment centar
Kombinujući višegodišnje stručno iskustvo i znanje sa specifičnim potrebama klijenata, SMC pruža podršku u oblasti:
 • Menadžment consulting-a,
 • Planiranja i realizacije strategije poslovanja,
 • Projektnog menadžmenta,
 • Menadžmenta javne uprave,
 • Unapredjenja ljudskih resursa.
 • Implementacije gotovih softverskih rešenja.
Projektni menadžment
SMC pruža podršku u profesionalnom upravljanju projektima i unapređenju organizacionog projektnog menadžmenta:
 • Izrada metodologija i metodoloških priručnika za upravljanje projektima
 • Vođenje, monitoring i kontrola projekata
 • Multi-projektno upravljanje
 • Primena modela zrelosti i najboljih praksi
 • Redizajniranje organizacionih elemenata
 • Uvođenje Jedinice za upravljanje projektima (PMO)
SMC
 
Centar Microsoft
 
Ostanite u kontaktu sa nama
Branislav Nušić "Znanje ima granica, dok neznanje ih nema."
Branislav Nušić
srpski književnik i komediograf
Srpski menadžment centar-SMC

Copyright Srpski menadžment centar 2010-2018 ©. All rights reserved.                                                  Powered by IDMS

Srpski menadžment centar

×