Projekti

ICT podrška funkcionisanju poslovnog sistema Blok 67 Associates d.o.o.

Osnovni cilj projekta je da se obezbedi permanentna ICT podrška u cilju efikasnog i efektivnog funkcionisanja poslovnog sistema Blok 67 Associates. Okosnicu ICT podrške čini specijalizovano softversko rešenje REM™ za podršku poslovnim procesima od izgradnje objekata do prodaje i primopredaje nekretnina.


Naziv projekta: ICT podrška funkcionisanju poslovnog sistema Blok 67 Associates d.o.o.

Investitor: Blok 67 Associates d.o.o. (društvo čiji su osnivači kompanije Delta Real Estate i Hypo-Alpe Adria Banka)

Trajanje: mart 2008 – u toku

Kratak opis projekta: Osnovni cilj projekta je da se obezbedi permanentna ICT podrška u cilju efikasnog i efektivnog funkcionisanja poslovnog sistema Blok 67 Associates. Okosnicu ICT podrške čini specijalizovano softversko rešenje REM™ za podršku poslovnim procesima od izgradnje objekata do prodaje i primopredaje nekretnina. Softver je posebno pogodan za komercijalnu upotrebu kod realizacije projekata masovne stanogradnje i omogućava upravljanje celokupnim procesom prodaje nekretnina kroz razvijene i potpuno definisane ključne elemente ovog procesa: učesnici, procedure i dokumenta.
 
Kontinuirana ICT podrška se realizuje kroz osnovnu i razvojnu podršku. Osnovna ICT podrška podrazumeva bazične aktivnosti bez kojih nije moguće uspešno realizovati poslovne ciljeve i obezbediti neometan rad zaposlenih. Ovaj vid podrške, baziran na on-line praćenju i tehničkoj podršci 24/7, obuhvata:
  • Održavanje softverskog rešenja i svih instaliranih modula
  • Administriranje i održavanje računara i računarske mreže Blok 67 Associates.
  Razvojna podrška podrazumeva izmenu postojećih i kreiranje novih funkcionalnosti i izveštaja u okviru postojećeg softverskog rešenja kako bi se ispratila dinamika poslovanja.
Srpski menadžment centar
Kombinujući višegodišnje stručno iskustvo i znanje sa specifičnim potrebama klijenata, SMC pruža podršku u oblasti:
 • Menadžment consulting-a,
 • Planiranja i realizacije strategije poslovanja,
 • Projektnog menadžmenta,
 • Menadžmenta javne uprave,
 • Unapredjenja ljudskih resursa.
 • Implementacije gotovih softverskih rešenja.
Projektni menadžment
SMC pruža podršku u profesionalnom upravljanju projektima i unapređenju organizacionog projektnog menadžmenta:
 • Izrada metodologija i metodoloških priručnika za upravljanje projektima
 • Vođenje, monitoring i kontrola projekata
 • Multi-projektno upravljanje
 • Primena modela zrelosti i najboljih praksi
 • Redizajniranje organizacionih elemenata
 • Uvođenje Jedinice za upravljanje projektima (PMO)
SMC
 
Centar Microsoft
 
Ostanite u kontaktu sa nama
Lao Tse "Dajte čoveku ribu i nahranićete ga za jedan dan; naučite ga kako da je lovi i prehranićete ga za ceo život."
Lao Tse
kineski filozof
Srpski menadžment centar-SMC

Copyright Srpski menadžment centar 2010-2018 ©. All rights reserved.                                                  Powered by IDMS

Srpski menadžment centar

×