Projekti

Unapređenje kapaciteta Odeljenja za upravljanje projektima finansiranim iz fondova EU Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije

Unapređenje kapaciteta Odeljenja za upravljanje projektima finansiranim iz fondova EU Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije (IPA odeljenje) se sprovelo kroz nekoliko glavnih aktivnosti sa ciljem izgradnje efikasnijeg i efektivnijeg sistema planiranja i realizacije eksterno finansiranih projekata.


Naziv projekta: Unapređenje kapaciteta Odeljenja za upravljanje projektima finansiranim iz fondova EU Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije

Partneri: British Embassy Belgrade, Uprava za zajedničke poslove Ministarstva unutrašnjih poslova

Trajanje: oktobar 2011 - maj 2012.

Kratak opis projekta: Unapređenje kapaciteta Odeljenja za upravljanje projektima finansiranim iz fondova EU Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije (IPA odeljenje) se sprovelo kroz nekoliko glavnih aktivnosti sa ciljem izgradnje efikasnijeg i efektivnijeg sistema planiranja i realizacije eksterno finansiranih projekata. U toku projekta su realizovane sledeće osnovne aktivnosti: 

  • Analiza organizacione strukture IPA odeljenja i internih procesa
  • Predlog nove organizacione strukture sa opisom poslova i zadataka
  • Koordinacija izrade tri među-resorna projektna predloga (project fiche)
  • Specijalizovana obuka iz engleskog jezika fokusirana na EU i upravljanje projektima
  • Tri radionice za korišćenje softvera MS Project Professional
  • Razvoj projektnih šablona za završene projekte i projekte u toku
  • Razvoj menadžment veština i veština za upravljanje projektima kroz nekoliko radionica
  • Podrška efikasnijoj primeni metodologije za strateško planiranje.

   

Srpski menadžment centar
Kombinujući višegodišnje stručno iskustvo i znanje sa specifičnim potrebama klijenata, SMC pruža podršku u oblasti:
 • Menadžment consulting-a,
 • Planiranja i realizacije strategije poslovanja,
 • Projektnog menadžmenta,
 • Menadžmenta javne uprave,
 • Unapredjenja ljudskih resursa.
 • Implementacije gotovih softverskih rešenja.
Projektni menadžment
SMC pruža podršku u profesionalnom upravljanju projektima i unapređenju organizacionog projektnog menadžmenta:
 • Izrada metodologija i metodoloških priručnika za upravljanje projektima
 • Vođenje, monitoring i kontrola projekata
 • Multi-projektno upravljanje
 • Primena modela zrelosti i najboljih praksi
 • Redizajniranje organizacionih elemenata
 • Uvođenje Jedinice za upravljanje projektima (PMO)
SMC
 
Centar Microsoft
 
Ostanite u kontaktu sa nama
Lao Tse "Dajte čoveku ribu i nahranićete ga za jedan dan; naučite ga kako da je lovi i prehranićete ga za ceo život."
Lao Tse
kineski filozof
Srpski menadžment centar-SMC

Copyright Srpski menadžment centar 2010-2018 ©. All rights reserved.                                                  Powered by IDMS

Srpski menadžment centar

×