Projekti

Trening menadžera zaštićenih područja za pisanje projektnih predloga i upravljanje projektnim ciklusom

Razvoj kapaciteta menadžera Nacionalnih parkova i zaštićenih područja i podrška u pripremi projektnih predloga


Naziv projekta: Trening menadžera zaštićenih područja za pripremanje projektnih predloga I upravljanje projektnim ciklusom

Partneri: United Nations Development Programme (UNDP), Association of National Parks and Protected Areas in Serbia (NAPS)

Period: Septembar - Decembar 2012.

Kratak opis projekta: Projekat “Trening menadžera zaštićenih područja za pripremu projektnih predloga i PCM” je deo programa "Energy and Environment" i GEF (Global Environment Facility) projekta "Obezbeđenje finansijske održivosti zaštićenih područja u Srbiji”. Cilj projekta je bio unapređenje kapaciteta menadžera zaštićenih oblasti i pružanje pomoći u pripremi projektnih predloga. Projekat ima za cilj da promeni stav menadžera zaštićenih područja unapređenjem kapaciteta za upravljanje projektnim ciklusom i unapređenja finansijske održivosti zaštićenih područja.
Srpski menadžment centar
Kombinujući višegodišnje stručno iskustvo i znanje sa specifičnim potrebama klijenata, SMC pruža podršku u oblasti:
 • Menadžment consulting-a,
 • Planiranja i realizacije strategije poslovanja,
 • Projektnog menadžmenta,
 • Menadžmenta javne uprave,
 • Unapredjenja ljudskih resursa.
 • Implementacije gotovih softverskih rešenja.
Projektni menadžment
SMC pruža podršku u profesionalnom upravljanju projektima i unapređenju organizacionog projektnog menadžmenta:
 • Izrada metodologija i metodoloških priručnika za upravljanje projektima
 • Vođenje, monitoring i kontrola projekata
 • Multi-projektno upravljanje
 • Primena modela zrelosti i najboljih praksi
 • Redizajniranje organizacionih elemenata
 • Uvođenje Jedinice za upravljanje projektima (PMO)
SMC
 
Centar Microsoft
 
Ostanite u kontaktu sa nama
Lao Tse "Dajte čoveku ribu i nahranićete ga za jedan dan; naučite ga kako da je lovi i prehranićete ga za ceo život."
Lao Tse
kineski filozof
Srpski menadžment centar-SMC

Copyright Srpski menadžment centar 2010-2018 ©. All rights reserved.                                                  Powered by IDMS

Srpski menadžment centar

×