Vesti

Zaštitnik Građana - izrada strategije organa

Krajem marta 2014. godine počela je saradnja eksperata Srpskog menadžmenta centra sa predstavnicima državnog organa Zaštitnik građana na izradi strategije državnog organa.


Krajem marta 2014. godine počela je saradnja eksperata Srpskog menadžmenta centra sa predstavnicima državnog organa Zaštitnik građana na izradi strategije državnog organa.

Uloga eksperata Srpskog menadžment centra u toku procesa izrade strategije je koučing i facilitacija. Na prvom radnom sastanku osnovana je radna grupa, predložen je plan rada i dogovoreni su osnovni principi izrade plana. Osnovni plan je da se prva verzija strategije završi do septembra 2014. godine, a da strategija sadrži akcioni plan.
Srpski menadžment centar
Kombinujući višegodišnje stručno iskustvo i znanje sa specifičnim potrebama klijenata, SMC pruža podršku u oblasti:
 • Menadžment consulting-a,
 • Planiranja i realizacije strategije poslovanja,
 • Projektnog menadžmenta,
 • Menadžmenta javne uprave,
 • Unapredjenja ljudskih resursa.
 • Implementacije gotovih softverskih rešenja.
Projektni menadžment
SMC pruža podršku u profesionalnom upravljanju projektima i unapređenju organizacionog projektnog menadžmenta:
 • Izrada metodologija i metodoloških priručnika za upravljanje projektima
 • Vođenje, monitoring i kontrola projekata
 • Multi-projektno upravljanje
 • Primena modela zrelosti i najboljih praksi
 • Redizajniranje organizacionih elemenata
 • Uvođenje Jedinice za upravljanje projektima (PMO)
SMC
 
Centar Microsoft
 
Ostanite u kontaktu sa nama
Georg Christoph Lichtenberg "Ja ne mogu da kažem da li će stvari krenuti na bolje, ukoliko se promene. Ono što mogu da kažem je da moraju da se menjaju ukoliko želimo da budu bolje!"
Georg Christoph Lichtenberg
Nemački fizičar
Srpski menadžment centar-SMC

Copyright Srpski menadžment centar 2010-2018 ©. All rights reserved.                                                  Powered by IDMS

Srpski menadžment centar

×