Vesti

Integracija planiranja i programskog budžeta

U periodu od 30.9-8.10.2014. godine održan je prvi krug radionica na temu «Integracija planiranja u programskog budžeta» u okviru projekta projekta «Unapređenje lokalnih i regionalnih javnih politika: od strateškog plana do programskog budžeta».


Srpski menadžment centar zajedno sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu  je pokrenuo projekt "Unapređenje lokalnih i regionalnih javnih politika: od strateškog plana do programskog budžeta" sa ciljem podrške jedinicama lokalnih samouprava u uspostavljanju veze strateških, operativnih i drugih planova sa programskim budžetom.
 
Prvi faza projekta predviđa organizaciju radionica za predstvanike svih 45 lokalnih samuprava AP Vojvodina na temu "Integracija planiranja i programskog budžeta". Održano je 9 radionca u periodu 30.9 8.10.2014. godine  i na radionica je učestvovalo 168 predstvanika lokalnih samouprava. U sledećoj fazi projekta lokalne samouprave šalju svoje predloge programskih budžeta kako bi dobili od  eksperata Srpskog menadžment centra sugestije za unapređenje.
Srpski menadžment centar
Kombinujući višegodišnje stručno iskustvo i znanje sa specifičnim potrebama klijenata, SMC pruža podršku u oblasti:
 • Menadžment consulting-a,
 • Planiranja i realizacije strategije poslovanja,
 • Projektnog menadžmenta,
 • Menadžmenta javne uprave,
 • Unapredjenja ljudskih resursa.
 • Implementacije gotovih softverskih rešenja.
Projektni menadžment
SMC pruža podršku u profesionalnom upravljanju projektima i unapređenju organizacionog projektnog menadžmenta:
 • Izrada metodologija i metodoloških priručnika za upravljanje projektima
 • Vođenje, monitoring i kontrola projekata
 • Multi-projektno upravljanje
 • Primena modela zrelosti i najboljih praksi
 • Redizajniranje organizacionih elemenata
 • Uvođenje Jedinice za upravljanje projektima (PMO)
SMC
 
Centar Microsoft
 
Ostanite u kontaktu sa nama
Lao Tse "Dajte čoveku ribu i nahranićete ga za jedan dan; naučite ga kako da je lovi i prehranićete ga za ceo život."
Lao Tse
kineski filozof
Srpski menadžment centar-SMC

Copyright Srpski menadžment centar 2010-2018 ©. All rights reserved.                                                  Powered by IDMS

Srpski menadžment centar

×