Projekti

Izrada studija izvodljivosti uključivanja privatnog sektora u sistem zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja Srbije

Izrada „Studije izvodljivosti uključivanja privatnog sektora u sistem zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja“ ima za cilj da pomogne u kreiranju efikasnog, kvalitetnog, dostupnog i finansijski održivog sistema zdravstvene zaštite.


Naziv projekta: Izrada studija izvodljivosti uključivanja privatnog sektora u sistem zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja Srbije

Partneri: Lekarska komora Srbije

Trajanje: februar 2011 - jun 2012.

Kratak opis projekta: U cilju doprinosa reformskim procesima u sistemu zdravstvene zaštite Srbije, Lekarska komora Srbije je 2011. godine pokrenula izradu studije izvodljivosti uključivanja privatnog sektora u sistem zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. Ovaj korak je izuzetno značajan kako za pacijente koji će moći da odlaze privatnom lekaru sa knjižicom, tako i za zdravstveni sistem uopšte, koji će uključivanjem privatne prakse imati pozitivne, ne samo stručne već i finansijske efekte. Studija izvodljivosti uključivanja privatne lekarske prakse u zdravstveni sistem i zdravstveno osiguranje u Srbiji pokazala je da će uključivanjem privatne prakse doći do značajnih ušteda u zdravstvenom sistemu Srbije.

Studija definiše održivo rešenje koje će sistemski doprineti ciljevima reforme, poboljšanja zdravstvenog stanja stanovništva, smanjenja troškova kroz jačanje efektivnosti i efikasnosti pružanja zdravstvene zaštite i povećanje mogućnosti izbora kako za korisnike tako i za davaoce usluga u zdravstvu. Rešenje se zasniva na: uvođenju novog načina nabavke usluga Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje; kreiranju sistema „novac prati pacijenta; redefinisanju osnovnog paketa zdravstvenog osiguranja i cenovnika; razvoj tržišta dobrovoljnog osiguranja; selektivno i postepeno povećanja učešća osiguranika; i uvođenje novih izvora prihoda Republičkog zavoda, koji bi bili vezani za faktore rizika po zdravlje ljudi.

Srpski menadžment centar
Kombinujući višegodišnje stručno iskustvo i znanje sa specifičnim potrebama klijenata, SMC pruža podršku u oblasti:
 • Menadžment consulting-a,
 • Planiranja i realizacije strategije poslovanja,
 • Projektnog menadžmenta,
 • Menadžmenta javne uprave,
 • Unapredjenja ljudskih resursa.
 • Implementacije gotovih softverskih rešenja.
Projektni menadžment
SMC pruža podršku u profesionalnom upravljanju projektima i unapređenju organizacionog projektnog menadžmenta:
 • Izrada metodologija i metodoloških priručnika za upravljanje projektima
 • Vođenje, monitoring i kontrola projekata
 • Multi-projektno upravljanje
 • Primena modela zrelosti i najboljih praksi
 • Redizajniranje organizacionih elemenata
 • Uvođenje Jedinice za upravljanje projektima (PMO)
SMC
 
Centar Microsoft
 
Ostanite u kontaktu sa nama
Georg Christoph Lichtenberg "Ja ne mogu da kažem da li će stvari krenuti na bolje, ukoliko se promene. Ono što mogu da kažem je da moraju da se menjaju ukoliko želimo da budu bolje!"
Georg Christoph Lichtenberg
Nemački fizičar
Srpski menadžment centar-SMC

Copyright Srpski menadžment centar 2010-2018 ©. All rights reserved.                                                  Powered by IDMS

Srpski menadžment centar

×