Publications

Alati projektnog menadžmenta

Dejan Petrović, Petar Jovanović, Vladimir Obradović, Marko Mihić: Alati projektnog menadžmenta, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2013.


Knjiga Dejana Petrovića, Petra Jovanovića, Vladimira Obradovića i Marka Mihića razmatra savremene metode i tehnike koje se koriste za pripremu i realizaciju projekata. Knjiga prikazuje odgovorajući metodološki pristup realizaciji projekata kao i specifične metode i tehnike neophodne za uspešno upravljanje projektima. Knjiga je pisana tako da čitaoci steknu znanja kako da efikasno i efektivno planiraju, organizuju, sprovode i kontrolišu aktivnosti tokom realizacije projekta, ali i da predvide i spreče opasnosti i probleme koji se mogu dogoditi.

 

Knjiga na sveobuhvatan način razmatra različite metode i tehnike projektnog menadžmenta koje se koriste u pojedinim fazama realizacije projekta. Knjiga ima 218 strana i strukturirana je u 7 poglavlja.

 

Nakon uvoda, u drugom poglavlju se razjašnjavaju osnovni pojmovi vezani za projekte i upravljanje projektima kroz metodološke pristupe koji se danas najčešće koriste za upravljanje projektima. Treće poglavlje razmatra metode i tehnike koje se koriste za ocenu i selekciju projekata: metode ekonomske ocene projekta, metode koje se koriste za nacionalnu (društvenu) ocenu projekata, metode koje se koriste za ocenu projekata u uslovima neizvesnosti, kao i metode Cost-Benefit analize. Četvrto poglavlje razmatra metode i tehenike koje se koriste u fazi inicijacije projekta: drvo ciljeva, drvo problema, analiza stejkholdera, SWOT analiza, identifikacija i analiza rizika i metode za iniciranje kvaliteta.

 

U petom poglavlju su prikazane metode i tehnike koje se koriste za planiranje projekta: metode i tehnike strukturiranja projekta, metode i tehnike planiranja vremena projekta, metode i tehnike planiranja troškova projekta, metode i tehnike planiranja reakcija na rizik, metode i tehnike planiranja kvaliteta projekta, a na kraju ovog poglavlja prikazan je i objašnjen postupak izrade i korišćenja logičke matrice. U šestom poglavlju prikazane su metode i tehnike praćenja i kontrole vremena projekta, metode i tehnike praćenja i kontrole troškova realizacije projekta, metoda ostvarene vrednosti, metode i tehnike obezbeđenja i kontrole kvaliteta projekta i postupak upravljanja promenama u projektu. Poslednje poglavlje prikazuje postupak evaluacije projekta i zatvaranje kvaliteta projekta.

Serbian management center
Combining many years of professional experience and knowledge of the specific needs of clients, SMC provides support in the area of:
 • Management Consulting,
 • Planning and implementation of business strategies,
 • Project management
 • Public Management,
 • Human resources improvements,
 • Implementation of software solutions.
Project management
SMC provides support to professional project management and improving organizational project management:
 • Development of methodologies and methodological manuals for project management
 • Managing, monitoring and control of projects
 • Multi-project management
 • Application of maturity models and best practices
 • Redesign of organizational elements
 • Introduction of Project Management Unit (PMO)
SMC
 
Centar Microsoft
 
Stay with us
""

Serbian management center-SMC

Copyright Srpski menadžment centar 2010-2018 ©. All rights reserved.                                                  Powered by IDMS

Serbian management center

×