Vesti

U Novom Sadu održana obuka na temu „Srednjoročno planiranje u državnoj upravi”

U periodu od 29. do 30. novembra 2013. godine održana je obuka na temu srednjoročnog planiranja u državnoj upravi. Obuka je održana u Novom Sadu, u prostorijama Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodina.


U periodu od 29. do 30. novembra  2013. godine održana je obuka na temu srednjoročnog planiranja u državnoj upravi. Obuka je održana u Novom Sadu, u prostorijama Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodina.
 

U skladu sa dosadašnjim iskustvima u planiranju u državnim organima, kao i na osnovu  prethodno stečenog uvida u potrebe zaposlenih u pokrajinskoj administraciji, obuka je obuhvatila sledeće teme:

• Kontekst planiranja u Republici Srbiji
• Osnove novog javnog menadžmenta
• Organizacija za izradu srednjoročnog plana
• Analiza situacije
• Definisanje ciljeva
• Definisanje programa, projekata i programskih aktivnosti
• Prioritetizacija programa i projekata
• Budžet projekta
• Pokazatelji - pojam i vrste
• Praćenje i kontrola realizacije srednjoročnog plana

Učesnici na obuci su bili zaposleni u Vladi AP Vojvodina. Obuka je realizovna kombinacijom prezentacija, diskusija, grupnog rada na praktičnim primerima bliskim sferi interesovanja polaznika i obuhvatila je i prezentacije primera elemenata srednjoročnih planova iz prakse. Više od 60% vremena je bilo posvećeno grupnom radu, diskusijama i praktičnim vežbama. Tokom obuke značajno vreme bilo je posvećeno diskutovanju o konkretnim izazovima u funkcionisanju Vlade AP Vojvodina. Srpski menadžment centar
Kombinujući višegodišnje stručno iskustvo i znanje sa specifičnim potrebama klijenata, SMC pruža podršku u oblasti:
 • Menadžment consulting-a,
 • Planiranja i realizacije strategije poslovanja,
 • Projektnog menadžmenta,
 • Menadžmenta javne uprave,
 • Unapredjenja ljudskih resursa.
 • Implementacije gotovih softverskih rešenja.
Projektni menadžment
SMC pruža podršku u profesionalnom upravljanju projektima i unapređenju organizacionog projektnog menadžmenta:
 • Izrada metodologija i metodoloških priručnika za upravljanje projektima
 • Vođenje, monitoring i kontrola projekata
 • Multi-projektno upravljanje
 • Primena modela zrelosti i najboljih praksi
 • Redizajniranje organizacionih elemenata
 • Uvođenje Jedinice za upravljanje projektima (PMO)
SMC
 
Centar Microsoft
 
Ostanite u kontaktu sa nama
Lao Tse "Dajte čoveku ribu i nahranićete ga za jedan dan; naučite ga kako da je lovi i prehranićete ga za ceo život."
Lao Tse
kineski filozof
Srpski menadžment centar-SMC

Copyright Srpski menadžment centar 2010-2018 ©. All rights reserved.                                                  Powered by IDMS

Srpski menadžment centar

×