Projekti

Upravljanje projektima pomoću softvera MS Project Professional 2007: obuka i mentorska podrška

Ciljna grupa ovog projekta su bili izabrani predstavnici različitih sektora u Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo Republike Srbije. Osnovni cilj obuke i mentorske podrške se odnosio na uspostavljanje sistema za upravljanje projektima u Ministarstvu koji bi bio baziran na softveru MS Project Professional 2007.


Naziv projekta: Upravljanje projektima pomoću softvera MS Project Professional 2007: obuka i mentorska podrška

Klijent: Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo Vlade Republike Srbije

Trajanje: septembar - oktobar 2009.

Kratak opis projekta:
Ciljna grupa ovog projekta su bili izabrani predstavnici različitih sektora u Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo Republike Srbije. Osnovni cilj obuke i mentorske podrške se odnosio na uspostavljanje sistema za upravljanje projektima u Ministarstvu koji bi bio baziran na softveru MS Project Professional 2007. Obuka je ocenjena najvišim ocenama od strane polaznika, a nakon obuke zajedničkim radom zaposlenih u Ministarstvu i konsultanata SMC-a su kreirani projektni šabloni osnovnih tipova projekata. Projektni šabloni su poslužili kao baza za definisanje projektnih planova i uspostavljanje sistema izveštavanja u svim sektorima Ministarstva: informacione tehnologije, poštanski saobraćaj, telekomunikacije, međunarodna saradnja i sekretarijat ministarstva.
Srpski menadžment centar
Kombinujući višegodišnje stručno iskustvo i znanje sa specifičnim potrebama klijenata, SMC pruža podršku u oblasti:
 • Menadžment consulting-a,
 • Planiranja i realizacije strategije poslovanja,
 • Projektnog menadžmenta,
 • Menadžmenta javne uprave,
 • Unapredjenja ljudskih resursa.
 • Implementacije gotovih softverskih rešenja.
Projektni menadžment
SMC pruža podršku u profesionalnom upravljanju projektima i unapređenju organizacionog projektnog menadžmenta:
 • Izrada metodologija i metodoloških priručnika za upravljanje projektima
 • Vođenje, monitoring i kontrola projekata
 • Multi-projektno upravljanje
 • Primena modela zrelosti i najboljih praksi
 • Redizajniranje organizacionih elemenata
 • Uvođenje Jedinice za upravljanje projektima (PMO)
SMC
 
Centar Microsoft
 
Ostanite u kontaktu sa nama
Georg Christoph Lichtenberg "Ja ne mogu da kažem da li će stvari krenuti na bolje, ukoliko se promene. Ono što mogu da kažem je da moraju da se menjaju ukoliko želimo da budu bolje!"
Georg Christoph Lichtenberg
Nemački fizičar
Srpski menadžment centar-SMC

Copyright Srpski menadžment centar 2010-2018 ©. All rights reserved.                                                  Powered by IDMS

Srpski menadžment centar

×